Corpus ID: 190600481

Stærk vurdering og filosofisk antropologi

@inproceedings{Laitinen2007StrkVO,
  title={St{\ae}rk vurdering og filosofisk antropologi},
  author={A. Laitinen},
  year={2007}
}
  • A. Laitinen
  • Published 2007
  • Art
  • Arto Laitinen undersoger et hovedbegreb hos Charles Taylor, nemlig be¬grebet om staerk vurdering. Der er – enkelt formuleret – tale om ’staerk vurdering’, nar vi vurderer vore onsker i sig selv, til forskel fra ’svag vurde¬ring’, hvor et givet onskes iboende vaerdi ikke drages i tvivl. Laitinen viser, hvordan og hvorfor menneskelivet og erfaringen for Taylor forudsaetter et betydningsfelt af staerke vaerdivurderinger, foruden hvilke mennesket ville befinde sig i en ’patologisk tilstand’ langt… CONTINUE READING