Sprickbildning i puts på isolering - försök på provväggar

@inproceedings{Sandin2004SprickbildningIP,
  title={Sprickbildning i puts p{\aa} isolering - f{\"o}rs{\"o}k p{\aa} provv{\"a}ggar},
  author={Kenneth Sandin},
  year={2004}
}
I foreliggande rapport redovisas resultaten fran provningar av ett antal putssystem applicerade pa mineralull. Provningarna har gjorts pa provvaggar cirka 5.5 x 2.5 m2. Bade i praktiken forekommande system med stalnatsarmering och experimentella system har provats. Efter putsning och viss hardning har putsen utsatts for upprepade uppfuktningar /uttorkningar. Eventuell sprickbildning har studerats genom daglig besiktning. De i praktiken forekommande systemen uppvisade vid laboratorieprovningarna… CONTINUE READING

Citations

Publications citing this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…