Sprawozdanie z posiedzeń ORL

@inproceedings{Pml2005SprawozdanieZP,
  title={Sprawozdanie z posiedzeń ORL},
  author={Redakcja Pml},
  year={2005}
}