• Corpus ID: 190565928

Sprawozdania Archeologiczne T. 22 (1970), Omówienia i recenzje

@inproceedings{Szymaski1970SprawozdaniaAT,
  title={Sprawozdania Archeologiczne T. 22 (1970), Om{\'o}wienia i recenzje},
  author={Wojciech Szymański},
  year={1970}
}
A. Tocik, Slawisch-awarisches Graberfeld in Holiare, Archaeologica Slovaca - Catalogi, t. 1, Bratyslawa 1968, ss. 208, ryc. 37, tabl. 88, 1 plan pod opaską