Sponsoring sportowy jako forma współpracy przedsiębiorstw oraz sportowców

@inproceedings{Tchrz2018SponsoringSJ,
  title={Sponsoring sportowy jako forma wsp{\'o}łpracy przedsiębiorstw oraz sportowc{\'o}w},
  author={Alicja Tch{\'o}rz},
  year={2018}
}