Spożycie artykułów żywnościowych z udziałem mięsa i jego przetworów

@inproceedings{Michalska2013SpoycieA,
  title={Spożycie artykuł{\'o}w żywnościowych z udziałem mięsa i jego przetwor{\'o}w},
  author={Grażyna Michalska and Jerzy Nowachowicz and M. Kmiecik and Przemysław Dariusz Wasilewski},
  year={2013}
}

Similar Papers