Spinal anesthesia for elective cesarean section is associated with shorter hospital stay compared to general anesthesia Elektif sezaryen ameliyatlarında spinal anestezi genel anesteziye kıyasla hastanede

Abstract

Özet Amaç: Bu prospektif çalışmada elektif sezaryen ameliyatlarında spinal ve genel anestezinin anne ve yenidoğan üzerine etkilerinin kıyaslanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Elektif sezaryen ameliyatı için rutin spinal (Grup SA, n=95) veya genel anestezi (Grup GA, n=93) ile standart postoperatif analjezi uygulanan miyadında gebeler çalışmaya alınmıştır… (More)

Topics

7 Figures and Tables