Spinal Tümörlerde Klinik Bulgular ve Radyolojik Tanı Yöntemleri

@inproceedings{Gvercin2017SpinalTK,
  title={Spinal T{\"u}m{\"o}rlerde Klinik Bulgular ve Radyolojik Tanı Y{\"o}ntemleri},
  author={Ali Rıza G{\"u}vercin and Mehmet Selim Gel and Haydar Usul},
  year={2017}
}

Similar Papers

Loading similar papers…