Specifika podnikání v udržitelném cestovním ruchu a regionálníprogramy podpory

@inproceedings{Brkov2016SpecifikaPV,
  title={Specifika podnik{\'a}n{\'i} v udr{\vz}iteln{\'e}m cestovn{\'i}m ruchu a region{\'a}ln{\'i}programy podpory},
  author={Pavla Brů{\vz}kov{\'a} and Kristina Kabourkov{\'a}},
  year={2016}
}