Soulad individuálního vzdělávacího programu autistického dítěte se školním a Rámcovým vzdělávacím programem

@inproceedings{Plov2010SouladIV,
  title={Soulad individu{\'a}ln{\'i}ho vzděl{\'a}vac{\'i}ho programu autistick{\'e}ho d{\'i}těte se {\vs}koln{\'i}m a R{\'a}mcov{\'y}m vzděl{\'a}vac{\'i}m programem},
  author={Helena P{\'a}lov{\'a}},
  year={2010}
}
Diplomova prace navazuje na bakalařskou praci s nazvem Strukturovane uceni autistických děti. V bakalařske praci jsem vyhodnocovala vývojove oblasti autistických děti v prostředi skolnim a domacim a s uvedenim osobnostnich vývojových charakteristik sedmi autistických žaků s komparaci výchovně – vzdělavaciho přistupu k těmto dětem navstěvujici specialni skolu libereckou a pardubickou. Diplomova prace se zabýva problematikou tvorby individualnich vzdělavacich programů a vychazela z poznatků praxe… CONTINUE READING

Similar Papers

Loading similar papers…