Soulad a chaos v jazyce, literatuře a identitě na Hlučínsku a jižním Ratibořsku v Horním Slezsku

@inproceedings{rmek2016SouladAC,
  title={Soulad a chaos v jazyce, literatuře a identitě na Hlu{\vc}{\'i}nsku a ji{\vz}n{\'i}m Ratibořsku v Horn{\'i}m Slezsku},
  author={Rudolf {\vS}r{\'a}mek},
  year={2016}
}
Po poražce Rakouska v r. 1742 byly uvedene regiony anektovany Pruskem. Hlucinsko bylo 1920 přicleněno k Ceskoslovensku, 1938-1945 se stalo casti Německa, od r. 1945 opět casti Ceskoslovenska, respektive Ceske republiky. Ratibořsko splynulo r. 1945 s Polskem. Ve Slezsku se od raneho středověku usidlovali Němci. Vznikl jazykový a kulturni kontaktni prostor. Jazykem Hlucinska a jižniho Ratibořska bylo ceske nařeci (tzv. moravstina). Po 1742 postupně silila germanizace. Důsledky: ztrata povědomi o… CONTINUE READING

Similar Papers