Současný mezinárodní systém: vestfálský či post-vestfálský?

@inproceedings{Kovov2012SouasnMS,
  title={Sou{\vc}asn{\'y} mezin{\'a}rodn{\'i} syst{\'e}m: vestf{\'a}lsk{\'y} {\vc}i post-vestf{\'a}lsk{\'y}?},
  author={Andrea Kov{\'a}řov{\'a}},
  year={2012}
}