Corpus ID: 210683299

Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretimde Sorulardan Yararlanma Yeterlikleri (AEÜ Eğitim Fakültesi Örneği)

@inproceedings{Yeil2008SosyalBA,
  title={Sosyal Bilgiler Aday {\"O}ğretmenlerinin Sınıf İçi {\"O}ğretimde Sorulardan Yararlanma Yeterlikleri (AE{\"U} Eğitim Fak{\"u}ltesi {\"O}rneği)},
  author={R. Yeşil},
  year={2008}
}