• Corpus ID: 190536976

Sostenibilitat, participació i educació: les concepcions del món i de la tecnociència en la transformació dels conflictes socioambientals. Una aproximació metodològica per al desenvolupament de capacitats de sostenibilitat activa des de l'aprenentatge de la tecnologia

@inproceedings{Serrano2010SostenibilitatPI,
  title={Sostenibilitat, participaci{\'o} i educaci{\'o}: les concepcions del m{\'o}n i de la tecnoci{\`e}ncia en la transformaci{\'o} dels conflictes socioambientals. Una aproximaci{\'o} metodol{\`o}gica per al desenvolupament de capacitats de sostenibilitat activa des de l'aprenentatge de la tecnologia},
  author={Lobera Serrano and Albert Josep},
  year={2010}
}
2 Citations
La història ambiental als països de parla catalana
La historia ambiental es una disciplina amb paradigmes particulars i una metodologia propia que s’ocupa de l’estudi de les relacions coevolutives entre l’entorn ambiental i el sistema social.
The environmental history of the Catalan-speaking lands
Environmental history is a discipline with its own paradigms and methodology that is concerned with studying the coevolutionary relations between the environment and the social system. This article