Corpus ID: 188736555

Sosialt nettverk og sosial status i ei klasse med ein elev med multihandikap

@inproceedings{Ertesvg2003SosialtNO,
  title={Sosialt nettverk og sosial status i ei klasse med ein elev med multihandikap},
  author={S. K. Ertesv{\aa}g},
  year={2003}
}
  • S. K. Ertesvåg
  • Published 2003
  • Psychology
  • International Section A: Humanities and Social Science. 59, 7-A, 2444. KUF (1996): Læreplanverket for den 10-åringe grunnskolen. Oslo, Nasjonalt Læremiddelsenter. MODELL, S.J., RIDER, R.A. OG MENCHETTI, B.M. (1997): An exploration of the influence of educational placement on the community recreation and leisure patterns of children with developmental disabilities. Perceptual and Motor Skills. 85, 695– 704. MORENO, J.L. (1953): Who shall survive. Beacon N.Y.: Beacon House. MU, K, SIEGEL, E.B. OG… CONTINUE READING
    3 Citations