• Computer Science
  • Published 2014

Sosiaalisen intranetin käyttö organisaation vuorovaikutusympäristönä : asiantuntijatyötä tekevien käsityksiä ja kokemuksia

@inproceedings{Kolehmainen2014SosiaalisenIK,
  title={Sosiaalisen intranetin k{\"a}ytt{\"o} organisaation vuorovaikutusymp{\"a}rist{\"o}n{\"a} : asiantuntijaty{\"o}t{\"a} tekevien k{\"a}sityksi{\"a} ja kokemuksia},
  author={Inka Kolehmainen and Anssi Korhonen},
  year={2014}
}