Sorumluluk Hukuku Açısından Zarar Görenin Kusurunun Hukuki Sonuçları

@inproceedings{Kahveci2002SorumlulukHA,
  title={Sorumluluk Hukuku Açısından Zarar G{\"o}renin Kusurunun Hukuki Sonuçları},
  author={Nuri Kahveci},
  year={2002}
}

Similar Papers