Solidification of Fly Ash from Municipal Solid Waste Incinerator by the Use of Sorel Cement

Abstract

Abstrakt: Spaľovanie tuhého komunálneho odpadu významne redukuje objem a hmotnosť tuhého komunálneho odpadu, avšak zvyšky po spaľovaní sú klasifikované ako nebezpečné odpady. Použitím stabilizačnej technológie solidifikácie popolčeka z elektrostatických odlučovačov spaľovne na komunálny odpad využitím Sorelovho cementu vznikne popolčekový cement, ktorého environmentálne a inžinierske vlastnosti ponúkajú možnosť jeho užitočného využitia pre účelz stavebníctva.

4 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Makov2004SolidificationOF, title={Solidification of Fly Ash from Municipal Solid Waste Incinerator by the Use of Sorel Cement}, author={Slavom{\'i}ra Ma{\vc}{\'a}kov{\'a} and Nat{\'a}lia Plie{\vs}ovsk{\'a} and Malcolm T. Hepworth}, year={2004} }