• Sociology
  • Published 2002

Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií

@inproceedings{Rabuicov2002SociologieVP,
  title={Sociologie v{\'y}chovy: přehl{\'e}dnut{\'i} anglo-americk{\'y}ch monografi{\'i}},
  author={Milada Rabu{\vs}icov{\'a}},
  year={2002}
}
Clanek je přispěvkem k diskusi o meritornim a metodologickem vymezeni sociologie výchovy a k jejimu postaveni v ramci dalsich spolecenských věd. Cini tak na zakladě obsahove analýzy vybraných monografii - ucebnic sociologie výchovy z anglo-americke produkce poslednich padesati let.