Corpus ID: 177941799

Sledovanie postupu softvérového projektu

@inproceedings{Plka2006SledovaniePS,
  title={Sledovanie postupu softv{\'e}rov{\'e}ho projektu},
  author={Marek P{\'a}lka},
  year={2006}
}
Abstrakt. V procese vývoja každeho projektu, nielen softveroveho, je vemi doležite venovapozornossledovaniu postupu projektu, teda pravidelnemu zisovaniu a hodnoteniu dokonenej a zostavajucejasti projektu. Sledovanim postupu projektu sa snažime zabezpeividitenosprojektu v každej faze jeho vývoja. V su �asnosti sa pri roznych projektoch stretavame s nedostatone vypracovanými planmi, pri ktorých sledovanie postupu projektu nie jeahke, ak je vobec možne. V praxiasto naražame na nedodržanieasoveho… Expand

References

SHOWING 1-4 OF 4 REFERENCES
Managing the software development by using the recursive multithreaded (RMT) tool
Project Progress Tracking Template — Using a Repeatable GSS Process to Facilitate Project Process Management
Monitoring Progess in Software Developement
  • Crosstalk Jul 2003,
  • 2003
Softérové inžinierstvo. Princípy a manažment
  • Vydavateľstvo STU, Bratislava,
  • 2000