Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker

@inproceedings{Mattilsynet2013SkyllEK,
  title={Skyll eller kok frukt, b{\ae}r og gr{\o}nnsaker},
  author={Mattilsynet},
  year={2013}
}