Skulestart: ein studie om kva kroppsøvingslærarar gjer og tenkjer om læringsmiljø i oppstarten av nye kroppsøvingsklasser på VG1

@inproceedings{Strnen2016SkulestartES,
  title={Skulestart: ein studie om kva kropps{\o}vingsl{\ae}rarar gjer og tenkjer om l{\ae}ringsmilj{\o} i oppstarten av nye kropps{\o}vingsklasser p{\aa} VG1},
  author={Aslak Gryt{\o}yr Str{\o}nen},
  year={2016}
}