Skjøtselsplan for slåttemark. Forsheim, Vefsn komune, Nordland.

@inproceedings{Br2017SkjtselsplanFS,
  title={Skj{\o}tselsplan for sl{\aa}ttemark. Forsheim, Vefsn komune, Nordland.},
  author={Annette B{\"a}r},
  year={2017}
}