Corpus ID: 141741642

Skapande av tillit inom socialt entreprenörskap : En fallstudie av NEEM (Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter)

@inproceedings{Bilgic2012SkapandeAT,
  title={Skapande av tillit inom socialt entrepren{\"o}rskap : En fallstudie av NEEM (N{\"a}tverk f{\"o}r Entrepren{\"o}rer fr{\aa}n Etniska Minoriteter)},
  author={Maria Bilgic and Max Hedlund},
  year={2012}
}
Skapande av tillit inom socialt entreprenorskap : En fallstudie av NEEM (Natverk for Entreprenorer fran Etniska Minoriteter)