Skadade betongkonstruktioners bärförmåga

@inproceedings{Zandi2010SkadadeBB,
  title={Skadade betongkonstruktioners b{\"a}rf{\"o}rm{\aa}ga},
  author={Kamyab Zandi},
  year={2010}
}
Det finns ett okande behov av att kunna utvardera befintliga konstruktioner, och darfor behovs en battre forstaelse for hur skador paverkar det mekaniska verkningssattet. De tva vanligaste skadorna i betongkonstruktioner ar korrosion av armering och frostskadad betong. Hur dessa tva skadetyper forandrar konstruktionens egenskaper ar har kortfattat beskrivna. Det finns dock en del osakerheter. De storsta osakerheterna for frostskadad betong galler elasticitetsmodul och vidhaftningsegenskaper… CONTINUE READING