Skład i struktura Rady Europy

@inproceedings{Garlicki1992SkadIS,
  title={Skład i struktura Rady Europy},
  author={Leszek Garlicki},
  year={1992}
}