Sjukfrånvaro - en studie av hur företag redovisar sjukfrånvaron, vad den kostar, vilka orsakerna är samt vilka åtgärder som vidtas för att motverka sjukfrånvaron

@inproceedings{Borck2003SjukfrnvaroE,
  title={Sjukfr{\aa}nvaro - en studie av hur f{\"o}retag redovisar sjukfr{\aa}nvaron, vad den kostar, vilka orsakerna {\"a}r samt vilka {\aa}tg{\"a}rder som vidtas f{\"o}r att motverka sjukfr{\aa}nvaron},
  author={Anette Borck and Linda C. Edman and Madelein Mattson},
  year={2003}
}
Sjukfranvaro - en studie av hur foretag redovisar sjukfranvaron, vad den kostar, vilka orsakerna ar samt vilka atgarder som vidtas for att motverka sjukfranvaron