Corpus ID: 64963722

Sistem Pembelajaran Berasaskan Situasi Menerusi Web bertajuk Blog Dan Social Bookmarkin

@inproceedings{Antas2010SistemPB,
  title={Sistem Pembelajaran Berasaskan Situasi Menerusi Web bertajuk Blog Dan Social Bookmarkin},
  author={Rafidah Antas and J. Harun},
  year={2010}
}
  • Rafidah Antas, J. Harun
  • Published 2010
  • Physics
  • Tujuan kajian ini ialah untuk merekabentuk dan membangunkan laman pembelajaran berasaskan situasi menerusi web mengikut ciri-ciri seperti yang dicadangkan oleh Herrington et al., (2000). Model rekabentuk ADDIE dijadikan panduan kerja agar proses pembangunan menjadi lebih sistematik. Topik yang diberi tumpuan pula ialah kemudahan Blog dan Social Bookmarking serta Aplikasinya dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran di mana kumpulan sasarannya atau penggunanya pula ialah guru atau bakal guru… CONTINUE READING