Sintranje piezoelektričnih keramičnih materialov na osnovi alkalijskih niobatov

Abstract

Piezoelektriki so materiali s sposobnostjo pretvorbe mehanske energije v električno in obratno. Ta lastnost jim omogoča široko uporabo v različnih senzorjih, aktuatorjih, pretvornikih, visokofrekvenčnih zakasnitvenih linijah v računalniški tehniki, sistemih za vbrizg goriva, piezoelektričnih motorjih, piezoelektričnih tiskalnikih, mikromanipulatorjih… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics