• Corpus ID: 64696805

Sikap dan kemahiran guru prasekolah dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi berasaskan komputer dalam proses pengajaran awal Sains

@inproceedings{Hassan2015SikapDK,
  title={Sikap dan kemahiran guru prasekolah dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi berasaskan komputer dalam proses pengajaran awal Sains},
  author={Dg. Mariam Hassan},
  year={2015}
}
Usaha mempertingkatkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran terus dipergiatkan bagi melahirkan generasi muda yang celik komputer dan sentiasa peka dengan perkembangan teknologi semasa. Selaras dengan kesungguhan kerajaan menggalakkan penggunaan komputer dalam bidang pendidikan, adalah wajar satu kajian dilakukan untuk mengetahui tahap penggunaan komputer bagi pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru prasekolah. Kajian ini bertujuan untuk meninjau kesediaan guru…