Corpus ID: 185959277

Sigurnost stranih državljana u Splitsko-dalmatinskoj županiji u petogodišnjem razdoblju (2000.–2004.)

@inproceedings{Bei2012SigurnostSD,
  title={Sigurnost stranih dr{\vz}avljana u Splitsko-dalmatinskoj {\vz}upaniji u petogodi{\vs}njem razdoblju (2000.–2004.)},
  author={Kristijan Be{\vc}i{\'c} and Antonio Alujevi{\'c} and Marija Definis-Gojanovi{\'c}},
  year={2012}
}