• Published 2003

Sigortacı Açısından Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri

@inproceedings{Oma2003SigortacAS,
  title={Sigortacı Açısından Sigorta S{\"o}zleşmesinin H{\"u}k{\"u}mleri},
  author={Merih Kemal Omağ},
  year={2003}
}