Corpus ID: 171462355

Sexism and socioecological orientations in the republic of Croatia

@inproceedings{Gali2012SexismAS,
  title={Sexism and socioecological orientations in the republic of Croatia},
  author={Branka Gali{\'c} and Ksenija Klasnic},
  year={2012}
}
U radu su izneseni rezultati istraživanja provedenog 2010. godine na reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske (N=1008). Cilj istraživanja bio je utvrditi empirijske dimenzije seksizma i dovesti ih u vezu sa sklonoscu prema sljedecim socioekoloskim orijentacijama: antropocentrizmom koji predstavlja misljenje da je covjek apsolutni gospodar prirode, tehnocentrizmom koji je operacionaliziran izjavom da suvremena tehnika ima mnogo vise pozitivnih nego negativnih osobina te ekocentrizmom… Expand