[Seroepidemiological study on amoebiasis].

  • Tian Hong Zhang
  • Published 1988 in
    Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Zhang1988SeroepidemiologicalSO, title={[Seroepidemiological study on amoebiasis].}, author={Tian Hong Zhang}, journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi}, year={1988}, volume={9 4}, pages={217-9} }