Sensoryel Şaşılıklar Ameliyat Sonrası Sıklıkla Nüks Etmez

@article{Bayramlar2014SensoryelA,
 title={Sensoryel Şaşılıklar Ameliyat Sonrası Sıklıkla N{\"u}ks Etmez},
 author={H. Bayramlar and R. Karadağ and U. Sari and Yaşar Dağ},
 journal={T{\"u}rk Oftalmoloji Dergisi},
 year={2014},
 volume={44},
 pages={499-500}
}
 • H. Bayramlar, R. Karadağ, +1 author Yaşar Dağ
 • Published 2014
 • Medicine
 • Türk Oftalmoloji Dergisi
 • Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Hüseyin Bayramlar, Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Gsm: +90 506 262 32 64 E-posta: hbayramlar@yahoo.com Geliş Tarihi/Received: 25.12.2013 Kabul Tarihi/Accepted: 30.01.2014 Sayın Editör, Dr. Yurdakul’un1 ilgiyle okuduğumuz makalesi hakkında bazı yorumlarda bulunmak istiyoruz. Öncelikle yazının başlığı her iki gözü de az gören hastalar üzerinde çalışıldığı intibası uyandırmaktadır. Makalenin… CONTINUE READING

  Topics from this paper