Senatorowie i posłowie koronni na sejmie 1607 roku / Anna Filipczak-Kocur.

@inproceedings{FilipczakKocur1985SenatorowieIP,
  title={Senatorowie i posłowie koronni na sejmie 1607 roku / Anna Filipczak-Kocur.},
  author={Anna Filipczak-Kocur},
  year={1985}
}

Similar Papers