• Political Science
  • Published 2018

Sekurytyzacja jako innowacyjny instrument finansjalizacji współczesnej gospodarki światowej

@inproceedings{Rymarczyk2018SekurytyzacjaJI,
  title={Sekurytyzacja jako innowacyjny instrument finansjalizacji wsp{\'o}łczesnej gospodarki światowej},
  author={Jan Rymarczyk},
  year={2018}
}