• Art
  • Published 2012

Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen; Nulmeting in 2011 ten behoeve van realisatie van de doelen

@inproceedings{Reijs2012SectorrapportageDZ,
  title={Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen; Nulmeting in 2011 ten behoeve van realisatie van de doelen},
  author={Joan W. Reijs and G. J. Doornewaard and A. C. G. Beldman},
  year={2012}
}
De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen. Via de Duurzame Zuivelketen zetten zuivelindustrie en melkveehouders zich gezamenlijk in voor het versterken van het toekomstig draagvlak in markt en maatschappij. Dit rapport beschrijft de doelen, die de Duurzame Zuivelketen heeft geformuleerd en de indicatoren, die gekozen zijn om de voortgang te monitoren. Ook wordt de realisatie van de doelen van de Duurzame Zuivelketen in het… CONTINUE READING