• Medicine
  • Published 2010

Screening av risk för undernäring med MEONF : analys av tillförlitlighet

@inproceedings{Valln2010ScreeningAR,
  title={Screening av risk f{\"o}r undern{\"a}ring med MEONF : analys av tillf{\"o}rlitlighet},
  author={Christina Vall{\'e}n},
  year={2010}
}
Syfte: Undersoka den kriterierelaterade validiteten, mellanbedomarreliabiliteten och anvandarvanligheten for MEONF, ett screeninginstrument for bedomning av risk for undernaring. Metoder: Hundra pa ... 

Topics from this paper.