Corpus ID: 127891399

Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Kartering av vegetation på öppna myrar

@inproceedings{Hahn2014SatellitbaseradA,
 title={Satellitbaserad {\"o}vervakning av v{\aa}tmarker - Kartering av vegetation p{\aa} {\"o}ppna myrar},
 author={Niklas Hahn and Kjell Wester and Thomas Hedvall and Susanne Backe and Urban Gunnarson and O. Kellner},
 year={2014}
}
 • Niklas Hahn, Kjell Wester, +3 authors O. Kellner
 • Published 2014
 • Environmental Science
 • Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologi ... 

  References

  SHOWING 1-6 OF 6 REFERENCES
  Satellitbaserad övervakning av våtmarker SLUTRAPPORT VÄSTERBOTTEN
  • 1
  Satellitdata för övervakning av våtmarker: slutrapport
  • 3
  Myrklassificering med satellitdata
  • 2000
  Markanvändningsrelaterade vegetationsförändringar inom öppen myr
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • 2012