Saroz Körfezi balık türlerinde arseniğin hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon ve grafit fırın atomik absorpsiyon spektrometri ile tayini

@inproceedings{entrk2013SarozKB,
  title={Saroz K{\"o}rfezi balık t{\"u}rlerinde arseniğin hidr{\"u}r oluşturmalı atomik absorpsiyon ve grafit fırın atomik absorpsiyon spektrometri ile tayini},
  author={M{\"u}m{\"u}n Şent{\"u}rk},
  year={2013}
}