• Geography
  • Published 1996

Sanning, försoning och rättvisa : en komparativ studie av de demokratiska regeringarnas hantering av militärregimernas kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina, Chile och Uruguay på 70- och 80-talen

@inproceedings{Wilkens1996SanningFO,
  title={Sanning, f{\"o}rsoning och r{\"a}ttvisa : en komparativ studie av de demokratiska regeringarnas hantering av milit{\"a}rregimernas kr{\"a}nkningar av m{\"a}nskliga r{\"a}ttigheter i Argentina, Chile och Uruguay p{\aa} 70- och 80-talen},
  author={Miriam Wilkens},
  year={1996}
}