Samenvattingen van de voordrachten, gehouden op de planteziektendagen, 2 en 3 maart 1961, te wageningen

  • SAMENVATTINGEN VAN DE VOORDRACHTEN, GEHOUDEN OP DE PLANTEZIEKTENDAGEN
  • Published 2005 in Tijdschrift Over Plantenziekten

Abstract

De boer, de tuinder en de bosbouwer vragen rassen met een hoog produktievermogen, een goede kwaliteit en een grote bedrijfszekerheid. Bedrijfszekerheid betekent in het algemeen, dat onder verschillende omstandigheden van bodem en klimaat en bij het optreden van bepaalde ziekten en plagen, opbrengst en kwaliteit weinig of niet worden geschaad. Een blik in de Rassenlijsten leert ons, dat het met de resistentie in vele gevallen nog maar matig gesteld is. Dit vloeit niet voort uit gebrek aan activiteit of uit ondeskundigheid van de kwekers, maar is een gevolg van het felt, dat het uiterst moeilijk is om vele gunstige eigenschappen in 66n ras te verenigen. In wezen is elk ras een compromis en, zoals bij elk compromis, dient men de positieve en de negatieve waarden zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Di t afwegen is vaak niet meer dan een onzekere taxatie, omdat men graden heeft van resistentie en ook van schade; van jaar tot jaar en van plaats tot plaats kunnen ongunstige invloeden sterk vari~ren, terwijl nieuw optredende ziekten of nieuwe biotypen de balans plotseling naar de verkeerde kant kunnen doen overslaan. Verder is het lang niet onverschillig of men een ziekte door cultuurmaatregelen, vruchtwisseling, directe of indirecte bestrijding en controlemiddelen meer of minder in toom kan houden. De fytopatholoog zal bovendien een andere maatstaf aanleggen dan de boer, die gewoonlijk alleen let op een bepaald veld in eigen bedrijf en uiteraard minder geneigd is te denken aan gevolgen voor anderen en aan gevaren voor de toekomst. Naast de voor de hand liggende voordelen, welke de resistentie biedt, wordt vaak ook hog als argument gebruikt, dat men op den duur niet ongestraft kan doorgaan met steeds meer insekticiden, fungieiden en herbiciden toe te passen, afgezien hog van kosten en van het onmiddellijk gevaar voor mens en dier. Het is zeer gemakkelijk om een verlanglijstje voor resistenties op te maken, doch er is een grote afstand en sores zelfs een diepe kloof tussen het theoretisch denkbare en het praktisch bereikbare. De problemen op bet terrein der veredeling op resistentie zijn talrijk en vaak zeer moeilijk. Toch zijn er tal van voorbeelden, die een gematigd optimisme rechtvaardigen, vooral wanneer men enig geduld weet te betrachten.

DOI: 10.1007/BF01981579

Cite this paper

@article{VOORDRACHTEN2005SamenvattingenVD, title={Samenvattingen van de voordrachten, gehouden op de planteziektendagen, 2 en 3 maart 1961, te wageningen}, author={SAMENVATTINGEN VAN DE VOORDRACHTEN and GEHOUDEN OP DE PLANTEZIEKTENDAGEN}, journal={Tijdschrift Over Plantenziekten}, year={2005}, volume={67}, pages={57-68} }