Samband mellan låggradig kronisk inflammation, greppstyrka ochmuskelmassa hos 52-åriga kvinnor och män

@inproceedings{Nilsson2016SambandML,
  title={Samband mellan l{\aa}ggradig kronisk inflammation, greppstyrka ochmuskelmassa hos 52-{\aa}riga kvinnor och m{\"a}n},
  author={Anton Haglund Nilsson and Johanna Listermar},
  year={2016}
}

Topics from this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…