Corpus ID: 164214553

SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY EXCAVATION CONTROL AND MONITORING OVER TUNNELS IN CONSTRUCTION LOT 513 OF THE PRAGUE CITY RING ROAD

@inproceedings{Prahy2008SILNINHOOK,
  title={SILNI{\vC}N{\'I}HO OKRUHU KOLEM PRAHY EXCAVATION CONTROL AND MONITORING OVER TUNNELS IN CONSTRUCTION LOT 513 OF THE PRAGUE CITY RING ROAD},
  author={okruhu okolo Prahy},
  year={2008}
}
Stavba 513 Silničního okruhu okolo Prahy (SOKP) patří k nej význam nějším dopravním stavbám budovaným v současnosti na území České republiky. Po svém dokončení, spolu se sousedními stavbami 512 (propojujícími jižní část okruhu s dálnicí D1) a 514 (jižní část okruhu na levém břehu Vltavy, směr letiště Ruzyně a dálnice D5), pomůže významně snížit dopravní zatížení jižní části hlavního města v oblasti Jižní spojky, Barrandovského mostu a Barrandovské radiály. Největším objektem stavby 513 je silni… Expand

Figures from this paper