Corpus ID: 127058204

S-49 パキスタンヒマラヤに産する超高圧変成岩の同位体地球化学 : イオンプローブで探る起源と変成過程((7)超高圧変成岩の微細解析の最前線,口頭発表,シンポジウム)

@inproceedings{Rehman2008S49,
  title={S-49 パキスタンヒマラヤに産する超高圧変成岩の同位体地球化学 : イオンプローブで探る起源と変成過程((7)超高圧変成岩の微細解析の最前線,口頭発表,シンポジウム)},
  author={Hafiz Ur Rehman and Katsura Kobayashi and Eizo Nakamura and Hiroshi Yamamoto},
  year={2008}
}