Špeciálne vzdelávanie v USA

Abstract

Autori v práci načrtávajú históriu vývoja špeciálneho vzdelávania a hľadajú východiská jej ďalšieho smerovania, organizácie a realizácie. Autori diskutujú aj otázky aplikácie, výskumu, personálneho zabezpečenia, práv študentov, právneho ochrany a impakt technológií. Hoci vstup a rozvoj špeciálneho vzdelávania sa považuje za prevratnú zmenu, autori záveruj… (More)

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.