Rozwój terytorialny - Teoria a polska rzeczywistość. (Przykład regionu łódzkiego)

@inproceedings{Jewtuchowicz2003RozwjT,
  title={Rozw{\'o}j terytorialny - Teoria a polska rzeczywistoś{\'c}. (Przykład regionu ł{\'o}dzkiego)},
  author={A Jewtuchowicz and Irena Pietrzyk},
  year={2003}
}