• Geography
  • Published 2003

Rozwój kartografii Litwy od czasów starożytnych do pierwszej połowy XX wieku

@inproceedings{esnuleviius2003RozwjKL,
  title={Rozw{\'o}j kartografii Litwy od czas{\'o}w starożytnych do pierwszej połowy XX wieku},
  author={Algimantas {\vC}esnulevi{\vc}ius},
  year={2003}
}