Rozwój jako powołanie człowieka

@inproceedings{Zadroga2011RozwjJP,
  title={Rozw{\'o}j jako powołanie człowieka},
  author={Adam Zadroga},
  year={2011}
}